Hverdagslige framtidsfabuleringer

in
44951177_2370181383027655_2705177635192832000_o.jpg

'Hverdagslige framtidsfabuleringer',
av Kristin Tårnes og Kristina Junttila
1. - 30. november
Utenfor Søndre Tollbodgate 17

Åpningsmarkering:
3. november @ 16.00
Markeringen vil bli holdt på utsiden, så kle dere deretter. Det vil være enkel servering med suppe og varm drikke.

Kurant er glade for å kunne vise filmprosjektet 'Hverdagslige framtidsfabuleringer' gjennom hele november i vårt vindu ut mot Søndre Tollbodgate. Filmen ble først vist i forbindelse med prosjektet 'Kurant Nabolag' i 2016. Nå som Kurant forbereder seg på å flytte herfra etter nesten ti år i Nordbyen, følte vi at dette pågående filmprosjektet er en passende, dog noe vemodig, feiring av et samfunn og område i forandring.

Kristin Tårnes og Kristina Junttila har over en treårsperiode filmet hverdagslige og litt absurde handlinger på Verftstomta i utkanten av Tromsø sentrum. Området har i løpet av de tre årene gjennomgått store forandringer. Tromsø Skipsverft som har vært der siden 1848 flyttet til en ny lokasjon i januar i år, og siden har stort sett alle bygg blitt revet, store områder i sjøen har blitt fylt ut, og grunnmuren for et av de nye byggene som skal komme er allerede på plass. Med prosjektet ønsker de å være en annerledes stemme i by- og stedsutviklingsdebatten gjennom å stille spørsmål ved enkeltpersoners mulighet til å påvirke slike prosesser og om dagens byutvikling er til det beste for byens befolkning.

-----------------------

'Everyday Fabulations of the Future',
by Kristin Tårnes og Kristina Junttila
1. - 30. of November
Outside Søndre Tollbodgate 17

Opening Event:
3rd of November @ 4pm
It will be held outside, so please dress warmly. There will be soup and hot beverages!

Kurant is thrilled to be screening the film project 'Hverdagslige Framtidsfabuleringer' throughout November in the window of our premises at Søndre Tollbodgate. The film was initiated as part of Kurant Visningsrom's 'Nabolag' project, in 2016. Now as Kurant prepares to leave the Skipverft neighbourhood, after almost ten years, we felt it a fitting, if not mournful, celebration of a community in change to screen this ongoing work in our final month.

For three years, Kristin Tårnes and Kristina Junttila have been filming everyday situations and absurd actions at the old Shipyard on the outskirts of Tromsø Sentrum. During this period the area has undergone substantial changes. Tromsø Skipverft (shipyard), which has been there since 1848, moved to a new location in January this year and, in the time since, nearly all of the buildings have been demolished, large parts of the waterfront has been filled in, and the foundations for one of the new buildings has already been laid. With this project they wanted to offer a different voice to the debate on the development of the city and it's spaces, through which the individual has the opportunity to question these processes and whether they are the best for the cities population.