To do or not to be - TIFF @ Kurant

MBorresen_HOK_Toiletmirror (2)_0.png

Til årets TIFF-utstilling har Kurant invitert de to Oslo-baserte kunstnerinitiativene FRANK og Louise Dany til å kuratere videoutstillingen To do or not to be. Utstillingen åpner tirsdag 17. januar 19.00, med DJ Matti Aikio ved roret.
Åpent hverdager under TIFF 12.00 - 17.00. og siste helga under TIFF 15.00 - 21.00. Ytterligere fest/utvida åpningstider med bar TBA, følg med!

27. - 28. januar er det åpent 12.00 - 17.00.

//

For this years TIFF-happening, Kurant has invited Oslo-based artist collectives FRANK and Louise Dany, to curate the video exhibition To do or not to be. The exhibition opens on tuesday, January 17th at 19.00, with DJ Matti Aikio at the wheel.
Open weekdays during TIFF 12.00 - 17.00 and in the weekend 15.00 - 21.00. More parties and opening hours in the bar TBA, stay tuned!

January 27th-28th open 12.00 - 17.00.

/////////

To do or not to be

The exhibition on view at Kurant focuses on the early years of Norwegian video art by highlighting artists experimenting with new consumer technologies of the time. The show delves into Videokunstarkivet, The Norwegian Video Art Archive, a pilot project initiated by the Arts Council Norway in 2011 and developed by PNEK (Production Network for Electronic Art) in the years 2012-2015. The archive gives insight into early experiments in Norway with the possibilities of a medium that was not yet weighed down by traditions.

The title is borrowed from Morten Børresen’s video-happening from Høvikodden Kunstsenter in the early 1980s, the sentence “To do or not to be” is scribbled down on a piece of paper. In the video recording with Børresen says: ”With these modern technologies, of which video is one, you can kind of empty yourself of the roles, masks, all the learned things, and come closer to your own personality…”

To do or not to be is curated by FRANK and Louise Dany. FRANK is an Oslo-based platform established in 2012, and run by the artists Liv Bugge and Sille Storihle. Louise Dany is an artist initiative in Oslo, run by artists Daisuke Kosugi and Ina Hagen since August 2016.

>>>>>>>

To do or not to be

Utstillingen på Kurant fokuserer på norsk videokunsts tidlige dager, en tid preget av eksperimentering og utforskning av ny teknologi. Utstillingen tar utgangspunkt i Videokunstarkivet, et pilotprosjekt initiert av Norsk Kulturråd i 2011, og utviklet av PNEK (Production Network for Electronic Art) i årene 2012-2015. Arbeidene representert i arkivet gir innsikt i enkeltkunstnere og kunstnergruppers eksperimentering med mulighetene til et medium som ikke allerede var preget av tradisjon og forventinger.

Tittelen til utstillingen er hentet fra Morten Børresens video-happening på Høvikodden Kunstsenter på 1980-tallet hvor setningen “To do or not to be” er skriblet ned på en pairlapp. I et opptak fra arrangementet sier Børresen: "Med disse moderne mediene som video er et av, kan man på en måte tømme seg selv for de roller, masker, alle mulige sånne tillærte ting, slik at man kan komme nærmere sin personlighet...”

To do or not to be er kuratert av FRANK og Louise Dany. FRANK er en Oslo-basert plattform etablert i 2012 og drevet av kunstnerne Liv Bugge og Sille Storihle. Louise Dany er et nytt tilskudd til det kunstnerdrevne feltet i Oslo, initiert av kunstnerne Daisuke Kosugi og Ina Hagen i 2016.

Til årets TIFF-utstilling har Kurant invitert de to Oslo-baserte kunstnerinitiativene FRANK og Louise Dany til å kuratere videoutstillingen To do or not to be. Utstillingen åpner tirsdag 17. januar 19.00, med DJ Matti Aikio ved roret.
Åpent hverdager under TIFF 12.00 - 17.00. og siste helga under TIFF 15.00 - 21.00. Ytterligere fest/utvida åpningstider med bar TBA, følg med!

27. - 28. januar er det åpent 12.00 - 17.00.

//

For this years TIFF-happening, Kurant has invited Oslo-based artist collectives FRANK and Louise Dany, to curate the video exhibition To do or not to be. The exhibition opens on tuesday, January 17th at 19.00, with DJ Matti Aikio at the wheel.
Open weekdays during TIFF 12.00 - 17.00 and in the weekend 15.00 - 21.00. More parties and opening hours in the bar TBA, stay tuned!

January 27th-28th open 12.00 - 17.00.

/////////

To do or not to be

The exhibition on view at Kurant focuses on the early years of Norwegian video art by highlighting artists experimenting with new consumer technologies of the time. The show delves into Videokunstarkivet, The Norwegian Video Art Archive, a pilot project initiated by the Arts Council Norway in 2011 and developed by PNEK (Production Network for Electronic Art) in the years 2012-2015. The archive gives insight into early experiments in Norway with the possibilities of a medium that was not yet weighed down by traditions.

The title is borrowed from Morten Børresen’s video-happening from Høvikodden Kunstsenter in the early 1980s, the sentence “To do or not to be” is scribbled down on a piece of paper. In the video recording with Børresen says: ”With these modern technologies, of which video is one, you can kind of empty yourself of the roles, masks, all the learned things, and come closer to your own personality…”

To do or not to be is curated by FRANK and Louise Dany. FRANK is an Oslo-based platform established in 2012, and run by the artists Liv Bugge and Sille Storihle. Louise Dany is an artist initiative in Oslo, run by artists Daisuke Kosugi and Ina Hagen since August 2016.

>>>>>>>

To do or not to be

Utstillingen på Kurant fokuserer på norsk videokunsts tidlige dager, en tid preget av eksperimentering og utforskning av ny teknologi. Utstillingen tar utgangspunkt i Videokunstarkivet, et pilotprosjekt initiert av Norsk Kulturråd i 2011, og utviklet av PNEK (Production Network for Electronic Art) i årene 2012-2015. Arbeidene representert i arkivet gir innsikt i enkeltkunstnere og kunstnergruppers eksperimentering med mulighetene til et medium som ikke allerede var preget av tradisjon og forventinger.

Tittelen til utstillingen er hentet fra Morten Børresens video-happening på Høvikodden Kunstsenter på 1980-tallet hvor setningen “To do or not to be” er skriblet ned på en pairlapp. I et opptak fra arrangementet sier Børresen: "Med disse moderne mediene som video er et av, kan man på en måte tømme seg selv for de roller, masker, alle mulige sånne tillærte ting, slik at man kan komme nærmere sin personlighet...”

To do or not to be er kuratert av FRANK og Louise Dany. FRANK er en Oslo-basert plattform etablert i 2012 og drevet av kunstnerne Liv Bugge og Sille Storihle. Louise Dany er et nytt tilskudd til det kunstnerdrevne feltet i Oslo, initiert av kunstnerne Daisuke Kosugi og Ina Hagen i 2016.