De aller fleste er enig med meg - en kunstutstilling av Karl Karlsson

Skjermbilde 2016-05-02 kl. 19.43.04.png

//scroll down for english version//

Vernissage fredag 13. mai kl 19:00

“Nei, jeg har ikke skiftet mening”
Et seminar om å avsløre kunsten (program kommer)
lørdag 14. mai kl. 14:00

Åpningstider
14. mai 12:00 - 17:00
15. mai 12:00 - 17:00
16. mai 12:00 - 17:00
17. mai 12:00 - 17:00 eller lenger avhengig av pågang

Våren 2015 gikk Kurant Visningsrom inn i en offentlig debatt som oppstod etter at lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Karl Karlsson hadde gått ut i lokalavisa iTromsø og slakta en del av maleriene som var blitt innkjøpt av KORO som offentlig utsmykking til det nye politihuset i Tromsø. Avisforsiden viste et bilde av Karlsson med tilhørende snakkeboble hvor det stod “Kunne laget dette selv hjemme i garasjen!”. Han var også sitert på at “hvis det er så enkelt å lage kunst så ser jeg for meg en karriere som kunstner etter jeg er ferdig i politiet”.

Det var lett å forutse diskusjonen som skulle følge i avisen, hvor man enten var for eller imot samtidskunsten som sådan. I stedet for å avfeie Karlssons påstander som usaklige gikk vi fra Kurant ut i samme avis med et åpent brev hvor vi inviterte han til å gjøre alvor av sine utspill ved å lage en kunstutstilling i våre lokaler. Dette takket han ja til, og vi har i den siste tiden fulgt hans kunstneriske prosess som samtalepartnere. Saken har fått voldsom oppmerksomhet både i media og i befolkningen generelt. Avisa iTromsø har fulgt saken nærmest minutt for minutt, og mange har gitt uttrykk for at Karlsson setter ord på deres følelser rundt samtidskunst. Nå er det duket for siste akt i denne kulturpolitiske komedien, når Karlssons egne malerier stilles ut på Kurant. Vel møtt!

Most people agree with me - an art exhibition by Karl Karlsson

Vernissage Friday May 13 at 19:00

"No, I have not changed my mind"
A seminar about exposing art as fraud (program coming)
Saturday 14 May. 2:00 p.m.

Opening hours
May 14, 12:00 to 5:00 p.m.
May 15, 12:00 to 5:00 p.m.
May 16, 12:00 to 5:00 p.m.
May 17th 12:00 to 5:00 p.m. or longer depending on interest

In spring 2015 the artist-run space Kurant entered a public debate that arose after the police union representative Karl Karlsson in an interview with the local newspaper iTromsø slaughtered some of the paintings that had been purchased by KORO as public art for the new police headquarters in Tromsø. The cover of the newspaper showed a picture of Karlsson saying "I could have made this myself in my own garage!". He was also quoted as saying "if it's this easy to create art, I imagine a career as an artist after I retire from the police".

It was easy to foresee the discussion that would follow in the newspaper, where one was either for or against contemporary art as such. Rather than dismiss Karlsson's allegations as unfounded, we at Kurant published an open letter in the same newspaper, in which we invited him to make good on his claims by creating an art exhibition in our space. He accepted the invitation, and we have over time been in dialogue about his artistic process. This has received huge attention in the media and the people of Tromsø in general. The newspaper iTromsø has followed the case almost minute by minute, and many have expressed that Karlsson puts words on their feelings about contemporary art. Now the stage is set for the final act of this cultural-political comedy, when Karlsson's own paintings will be exhibited at Kurant. Well met!