Kulturnatta Tromsø: GREY GORGES CAST NO SHADOWS-Jan Steinum & Clare Thornton+concert by Blót

GGCNS_post_yellow3_metallic-kopi.jpg
BlótKURANTmindre.jpg

Kulturnatta Tromsø 3. October 20:00-24:00
Concert by Blót 22:00

http://www.kulturnattatromso.no/

For Norwegian scroll down

The second exhibition in a series of responses to Kurants poem:

Grey Gorges Cast No Shadows

Like the moon, so life surely has a side that is constantly turned away from us.
Unsolvable riddles soar within the world's night.

Subtler than light.
Oh how it penetrates!
Caught within the translucent diamonds.

Forgotten then forgotten.
Our dwelling place.

Let us not gravitate towards immortality.
Let us stay in the voids, on the brink of chaos.

Grey gorges cast no shadows.

-Kurant-

-------

With glimmering muscovite, glass wool and stone forms. Jan and Clare have been dwelling on and continuing the poem in Kurants space. They read the poem as a visual space, gothic and overwhelming, as it simultaneously pulls ideas down from the highest point to just within our grasp. The poetic application of everyday materials emphasizes the interplay of light, darkness and shadow, and the spatial conditions that light and darkness create or subdue.

Steinum & Thornton (Nesodden, NO & Cornwall, EN), occasional collaborators since 2003, both work with sculpture, performance, writing and also video, photography and print. Their practice is informed by literature and poetry. During a 3 week residency at Kurant Visningsrom and Kysten. They have worked on responding to the locality, gathering materials and fabricating the works in the space itself.

----

Exhibition series GREY GORGES CAST NO SHADOWS:

#1. 23. Nov. 2013: Preludium: GGCNS, Terje Nicolaisen

#2. 12. Sept.-3. Oct.: Clare Thornton & Jan Steinum. Concert by Mørk

#3. Opening 17. Oct.: Bente Ånestad, Siri Borge & Chandra Sen. Musical performance by Renée van Trier.

----

Med kråkesølv, glassull og steinformer har Jan og Clare dvelet ved og fortsatt på diktet i Kurants lokaler. De leser diktet som visuelt romslig, gotisk og overveldende, samtidig som det trekker ting innover og ned fra høydene. Den poetiske bruk av de hverdagslige materialvalgene fremhever samsvaret mellom lys, mørke og skygge, og de romlige forhold som lys og mørke danner eller døyver.

Steinum og Thornton (Nesodden, NO & Cornwall, EN) har jobbet sammen ved flere anledninger siden 2003. Begge jobber med skulptur, performance, tekst, samt video, fotografi og trykk. Praksisen deres er ofte influert av litteratur og poesi. Under et treukers residensopphold hos Kurant og Kysten har de jobbet med å svare til stedet, samle materialer og produsere arbeider i selve lokalene.

----

Utstillingsserien GREY GORGES CAST NO SHADOWS:

#1. 23. nov. 2013: Preludium: GGCNS, Terje Nicolaisen

#2. 12. sept.-3. okt.: Clare Thornton & Jan Steinum, konsert av Mørk

#3. Åpning 17. okt.: Bente Ånestad, Siri Borge & Chandra Sen. Musikalsk performance av Renée van Trier .