SKIPSVERFTSTOMTA 18. - 23. AUGUST 2014

in

SKIPSVERFTSTOMTA

Åpning lørdag 23. august kl. 14 - 17

(PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH)

Vår nabo, Tromsø skipsverft – den siste industrien i Tromsø sentrum, skal flytte. De har vært på flyttefot i mange år allerede, men de er her enn så lenge. Ideene for hva området kan brukes til når verftet en dag flytter har vært mange. De nåværende planene er tusenvis av kvadratmeter med boliger og næringslokaler. Riksantikvaren protesterer fordi det vil skjemme utsikten fra Tromsøs eldste bygg, Skansen. Det er altså uklart hva du kommer til å finne på verftstomta om noen år - og om Kurant fremdeles vil være naboen.

Workshop 18. – 23. august 2014

Vi har invitert en gruppe kunstnere til å jobbe med dette temaet i en uke. Resultatet kan du se på Kurant lørdag 23. august fra kl. 14 – 17.

I forbindelse med workshopen vil det også være noen foredrag på Kurant som er åpent for alle interesserte:

Mandag 18.08 kl. 13
ERLING STEENSTRUP - Hva forteller gamle kart og tegninger om Skipsverftets historie og betydning i Tromsø?
Han vil også snakke om betydningen av vern av tekniske og industrielle kulturminner.

Steenstrup er rådgiver i kulturminner og bygningsvern på Byutvikling i Tromsø kommune. Han er utdannet arkitekt, men har også en fortid som bygningsarbeider (jernbinder) og (radio)journalist i NRK Troms og NRK P2.

Tirsdag 19.08 kl. 10
RON RØSTAD

Røstad er en frilans skribent med stor interesse for byutvikling, og som med ujevne mellomrom blogger om temaet. Han skal snakke litt om prosessen rundt verftet, spesielt med tanke på innsigelser og hva som skal vernes.

Onsdag 20.08 kl. 10
IRENE RASMUSSEN

Rasmussen skal snakke om hvordan kunst på kunstens premisser kan bidra til utvikling av levende byrom. Hun tar utgangspunkt i studentprosjekter fra et tidligere masterkurs som omhandlet området rundt skipsverftet og Skansen. I tillegg vil hun snakke om Carlsberg byen i København og se om noe av tenkingen i utviklingen av byen kan være aktuell å overføre til verftstomta.

Irene Rasmussen er utdannet billedkunstner fra Firenze, Kabelvåg og Trondheim. Hun har jobbet med undervisning av landskapsarkitekter og tilrettelagt i utvikling av prosjekteringskurs i by og stedsutvikling.

Lørdag 23.08
14 – 17 Skipsverftstomta
Kunstnerne viser deres førsteinntrykk, skisser og ideer fra den siste ukas workshop om vår nabo – skipsverftet.

00 – 03 Polaria Music Fest - etterfest med DJ Taigatrost og undervannsprojeksjoner av Emilija Skarnulyte
www.polariamusic.com

----
ENGLISH VERSION

Our neighbour, the shipyard - the last remaining industry in the city, is moving. They have been about to move for many years, but nothing has happened yet. The ideas and plans for the area have been many, and the current plan is developing the area with apartment buildings and shops. But the Directorate for Cultural Heritage in Norway (Riksantikvaren) have objections to the plans, because it blocks the view to the sea from Skansen, the oldest building in Tromsø. Therefore it is still uncertain what you will find on this lot in a few years - and if Kurant is still the neighbour.

Workshop 18. - 23. august

We have invited a group of artists to work with this theme for a week. The result of this will be open to the public Saturday August 23rd from 14-17.

During the week there will also be a few talks at Kurant open for those who are interested. The talks will be held in English.

Monday 18.08 kl. 13
ERLING STEENSTRUP –
What can old maps and drawings tell you about the shipyards history and importance in Tromsø?

Steenstrup is an advisor in Cultural heritage and urban development in Tromsø Municipality. He is educated as an architect and has also worked as a construction worker and a journalist.

Tuesday 19.08 kl. 10
RON RØSTAD

Røstad is a freelance writer with an interest for urban planning, who occasionally blogs about the subject. He will talk a bit about the process around the shipyard, especially in regards of protests and what should be preserved.

Wednesday 20.08 kl. 10
IRENE RASMUSSEN

Rasmussen will talk about how art, on arts own premise, can contribute to the development of urban spaces. She will talk about a former student-project about the area around the shipyard and Skansen. She will also talk about the city of Carlsberg in Copenhagen, and see if some of the ideas from the development of that city can be transferred to the shipyard-lot.

Rasmussen is educated as a visual artist from Firenze, Kabelvåg and Trondheim. She has been teaching landscape architecture and worked with urban development.

Saturday 23.08.14

14:00 - 17:00 Skipsverftstomta
A group of artists will show their impressions, sketches and ideas from last week’s workshop about our neighbour, the shipyard.

00:00 – 03:00 Polaria Music Fest afterparty with DJ Taigatrost and underwater projections by Emilija Skarnulyte.
www.polariamusic.com