Program vår 2013

8.-17. mars
Wane aneW
Kristian Skylstad

5. -14. april
NONONO
Magnus Monfeldt

17.-19. mai
KRATER
Ingri Haraldsen og Petter Buhagen

7. juni-16. juni
Kurant 4 ½ år
Kuratert av Kristin Tårnes

21.-30. Juni
Det e’kje hær æ høre tell
Den 67. NordNorske Kunstutstilling