Ønsker du å bidra til "Kurant 4 1/2 år"?

in

Kurant 4 ½ år
Publikasjon og utstilling
31. mai – 9. juni 2013

Hva har vi fått? Hva har vi mistet? Hva har pengene gjort med oss? Hva har skjedd bak gardinen, på kontoret? Hvor ble dugnadsånden av? Hva er egentlig gjennomsnittstemperaturen i det store rommet? Og hvorfor er alltid lageret rotete? Hvor mange ganger har doen gått tett? Er Kurant fremdeles kurant?

Til sommeren er det 4 ½ år siden Kurant åpnet, og dette ønsker vi å feire med en utstilling og en publikasjon. Kurant har vært en viktig del av utviklingen av den unge kunstscenen i Tromsø. Det er mange personer og ulike initiativer med tilknytning til Kurant som har bidratt til dette. Vi vil se tilbake på hva som egentlig har skjedd i løpet av disse årene. Men mest av alt vil vi vise energien som har vært med på å bygge opp dette stedet, og inviterer deg til å bidra. Hvem som helst kan sende inn forslag, men det er ønskelig at du har en relasjon til Kurant.

Send inn forslag til bidrag til publikasjonen, utstillingen eller begge. Formen er foreløpig veldig åpen, men det vil komme noen praktiske og økonomiske begrensninger etter hvert. Vi vil la arrangementet forme seg ut ifra bidragene, og vil gjerne ha både kritikk, gode minner, ideer for fremtiden eller hva du måtte mene er relevant. Om nødvendig kommer vi til å gjøre et utvalg av forslagene.

Send inn prosjektforslag (max 1 A4 side tekst) med eventuelle skisser/ illustrasjoner. Skriv gjerne kort om hvilke utgifter du ser for deg i forbindelse med prosjektet. Vi støtter ikke produksjon av verk, men prøver så langt det er mulig å dekke materialer i forbindelse med arrangementet. Det finnes også noe penger til reise og honorar. Hvordan dette fordeles kommer an på hvor mange forslag som velges ut, og hva som kreves av disse.

I perioden opp mot utstillingen vil prosjektet i samarbeid mellom kunstner og Kurant utvikles videre og konkretiseres i forhold til de praktiske, økonomiske rammene og det helhetlige arrangementet.

Frist for prosjektforslag: 1. april
Sendes på mail: post@kurant.cc
Eller pr post:
Kurant Visningsrom
Søndre Tollbodgate 17
9008 Tromsø

Send en mail om du har spørsmål. Send gjerne videre til noen du tenker kan være interessert i å bidra.