PROGRAM HØST 2012

in

PROGRAM HØST 2012

7. – 16. september
Paris-Syndromet
Per Kristian Nygård og Markus Lantto
+ presentasjon av Artscene Trondheim med Per Kristian Nygård

5. – 14. oktober
Pryd Miljø Plante Problem
Joar Nango, Margrethe Pettersen og Kristin Tårnes

24. – 27. oktober:
INSOMNIA 11th edition

2. – 11. november
Nina Bang Larsen

30. november – 2. desember
Thomas Bo Østergaard

Følg med nettsiden for mer info og eventuelle endringer.